در این مقاله به معرفی گروه بی تی اس، اعضای آن و کارهای هنریشان خواهیم پرداخت.