در این مقاله به معرفی موفق ترین و برترین هنرمندان تمام دوران جدول بیلبورد خواهیم پرداخت.

لیست های «برترین های تمام دوران» نشریه بیلبورد که در برای هر جدول بیلبورد به طور جداگانه اعلام میشود، بر اساس عملکرد کلی یک هنرمند در آن جدول دسته بندی میشود. در اصطلاح میتوان گفت که مجموع پوینت های یک هنرمند در مجموع تمام آثاری که در آن جدول به ثبت رسانده است و هفته هایی که سپری کرده است شکل دهنده این جدول های برترین های تمام دوران و یا همان «Greatest of All-Time» بیلبورد میباشد.

در این مقاله به معرفی برترین هنرمندان زن و برترین هنرمندان تمام دوران به طور کل در مهم ترین جدول های سازمان بیلبورد خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید که این جدول ها ممکن است بعد از هرچند سال بر اساس فعالیت هنرمندان معاصر تغییر کنند و اسامی جا به جا شوند و این اسامی نوشته شده مربوط به آخرین آپدیت بیلبورد برای هرکدام است.

 

“گروه بیتلز به عنوان برترین هنرمند تمام دوران در زمینه تک آهنگ، آلبوم و به طورکل در مجموع هردو شناخته میشود.”

 

بیلبورد هات ۱۰۰ ایالات متحده:

 

برترین هنرمندان تمام دوران (به طورکلی) در بیلبورد هات ۱۰۰ ایالات متحده (در زمینه تک آهنگ):

رتبه نام هنرمند
۱ The Beatles
۲ Madonna
۳ Elton John
۴ Elvis Presley
۵ Mariah Carey
۶ Stevie Wonder
۷ Janet Jackson
۸ Michael Jackson
۹ Whitney Houston
۱۰ Rihanna

 

برترین هنرمندان قرن ۲۱ در بیلبورد هات ۱۰۰ ایالات متحده (در زمینه تک آهنگ):

رتبه نام هنرمند
۱ Rihanna
۲ Usher
۳ Drake
۴ Taylor Swift
۵ Katy Perry
۶ Bruno Mars
۷ Maroon 5
۸ Beyoncé
۹ P!nk
۱۰ Chris Brown

 

برترین هنرمندان زن تمام دوران در بیلبورد هات ۱۰۰ ایالات متحده (در زمینه تک آهنگ):

رتبه نام هنرمند
۱ Madonna
۲ Mariah Carey
۳ Janet Jackson
۴ Whitney Houston
۵ Rihanna
۶ Olivia Newton-John
۷ Aretha Franklin
۸ Taylor Swift
۹ Katy Perry
۱۰ Diana Ross
۱۱ Donna Summer
۱۲ Connie Francis
۱۳ Beyoncé
۱۴ Brenda Lee
۱۵ Barbra Streisand
۱۶ Cher
۱۷ P!nk
۱۸ Gloria Stefan
۱۹ Lady Gaga
۲۰ Dionne Warwick

 

برترین هنرمندان مرد تمام دوران در بیلبورد هات ۱۰۰ ایالات متحده (در زمینه تک آهنگ):

رتبه نام هنرمند
۱ Elton John
۲ Elvis Presley
۳ Stevie Wonder
۴ Michael Jackson
۵ Paul McCartney
۶ Usher
۷ Prince
۸ Rod Stewart
۹ Drake
۱۰ Marvin Gaye

 

برترین گروه های تمام دوران در بیلبورد هات ۱۰۰ ایالات متحده (در زمینه تک آهنگ):

رتبه نام هنرمند
۱ The Beatles
۲ The Rolling Stones
۳ Bee Gees
۴ Chicago
۵ The Supremes
۶ Daryl Hall & John Oates
۷ The Four Seasons
۸ The Temptations
۹ The Beach Boys
۱۰ Carpenters

 

“ریانا به عنوان موفق ترین هنرمند این قرن در زمینه تک آهنگ شناخته میشود.”

 

بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده:

 

برترین هنرمندان تمام دوران (به طورکلی) در بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده (در زمینه آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ The Beatles
۲ The Rolling Stones
۳ Barbra Streisand
۴ Garth Brooks
۵ Elton John
۶ Mariah Carey
۷ Herb Alpert
۸ Taylor Swift
۹ Chicago
۱۰ Michael Jackson

 

برترین هنرمندان قرن ۲۱ در بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده (در زمینه آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ Taylor Swift
۲ Miley Cyrus
۳ Adele
۴ Usher
۵ Linkin Park
۶ Carrie Underwood
۷ Alicia Keys
۸ Beyoncé
۹ Justin Bieber
۱۰ Norah Jones

 

برترین هنرمندان زن تمام دوران در بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده (در زمینه آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ Barbra Streisand
۲ Mariah Carey
۳ Taylor Swift
۴ Whitney Houston
۵ Madonna
۶ Celine Dion
۷ Janet Jackson
۸ Carole King
۹ Miley Cyrus
۱۰ Adele
۱۱ Britney Spears
۱۲ Shania Twain
۱۳ Carrie Underwood
۱۴ Alicia Keys
۱۵ Linda Ronstadt
۱۶ Mary J. Blige
۱۷ Aretha Franklin
۱۸ Beyoncé
۱۹ Norah Jones
۲۰ P!nk

 

برترین هنرمندان مرد تمام دوران در بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده (در زمینه آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ Garth Brooks
۲ Elton John
۳ Herb Alpert
۴ Michael Jackson
۵ Bruce Springsteen
۶ Rod Stewart
۷ Eminem
۸ Billy Joel
۹ Bob Dylan
۱۰ Stevie Wonder

 

برترین گروه های تمام دوران در بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده (در زمینه آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ The Beatles
۲ The Rolling Stones
۳ Chicago
۴ Led Zeppelin
۵ Santana
۶ Eagles
۷ Fleetwood Mac
۸ Pink Floyd
۹ Nickelback
۱۰ Van Halen

 

“باربارا استرایسند برترین هنرمندن زن تمام دوران در زمینه آلبوم شناخته میشود.”

 

مجموع بیلبورد هات ۱۰۰ و بیلبورد ۲۰۰:

 

برترین هنرمندان تمام دوران (به طورکلی) در مجموع عملکرشان در بیلبورد هات ۱۰۰ و بیلبورد ۲۰۰ (در زمینه های تک آهنگ و آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ The Beatles
۲ The Rolling Stones
۳ Elton John
۴ Mariah Carey
۵ Madonna
۶ Barbra Streisand
۷ Michael Jackson
۸ Taylor Swift
۹ Stevie Wonder
۱۰ Chicago

 

برترین هنرمندان قرن ۲۱ در مجموع عملکرشان در بیلبورد هات ۱۰۰ و بیلبورد ۲۰۰ (در زمینه های تک آهنگ و آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ Taylor Swift
۲ Drake
۳ Rihanna
۴ Usher
۵ Adele
۶ Beyoncé
۷ Bruno Mars
۸ Maroon 5
۹ Justin Bieber
۱۰ Lady Gaga

 

برترین هنرمندان زن تمام دوران در مجموع عملکرشان در بیلبورد هات ۱۰۰ و بیلبورد ۲۰۰ (در زمینه های تک آهنگ و آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ Mariah Carey
۲ Madonna
۳ Barbra Streisand
۴ Taylor Swift
۵ Whitney Houston
۶ Janet Jackson
۷ Rihanna
۸ Celine Dion
۹ Aretha Franklin
۱۰ Adele
۱۱ Beyoncé
۱۲ Olivia Newton-John
۱۳ Diana Ross
۱۴ Donna Summer
۱۵ Lady Gaga
۱۶ Britney Spears
۱۷ P!nk
۱۸ Alicia Keys
۱۹ Katy Perry
۲۰ Miley Cyrus

 

برترین هنرمندان مرد تمام دوران در مجموع عملکرشان در بیلبورد هات ۱۰۰ و بیلبورد ۲۰۰ (در زمینه های تک آهنگ و آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ Elton John
۲ Michael Jackson
۳ Stevie Wonder
۴ Paul McCartney
۵ Elvis Presley
۶ Rod Stewart
۷ Drake
۸ Prince
۹ Billy Joel
۱۰ Garth Brooks

 

برترین گروه های تمام دوران در مجموع عملکرشان در بیلبورد هات ۱۰۰ و بیلبورد ۲۰۰ (در زمینه های تک آهنگ و آلبوم):

رتبه نام هنرمند
۱ The Beatles
۲ The Rolling Stones
۳ Chicago
۴ The Supremes
۵ Eagles
۶ Bee Gees
۷ The Beach Boys
۸ Fleetwood Mac
۹ Santana
۱۰ The Temtaions

 

“التون جان به عنوان موفق ترین هنرمند مرد تمام دوران در مجموع عملکرد تک آهنگ ها و آلبوم هایش شناخته میشود.

 

برترین های تمام دوران در سبک های مختلف:

 

برترین هنرمندان تمام دوران (به طورکلی) در زمینه ترانه های سبک پاپ:

رتبه نام هنرمند
۱ Rihanna
۲ P!nk
۳ Maroon 5
۴ Katy Perry
۵ Justin Timberlake
۶ Britney Spears
۷ Taylor Swift
۸ Kelly Clarkson
۹ Mariah Carey
۱۰ Bruno Mars

 

برترین هنرمندان زن تمام دوران در زمینه ترانه های سبک پاپ:

رتبه نام هنرمند
۱ Rihanna
۲ P!nk
۳ Katy Perry
۴ Britney Spears
۵ Taylor Swift
۶ Kelly Clarkson
۷ Mariah Carey
۸ Lady Gaga
۹ Christina Aguilera
۱۰ Janet Jackson
۱۱ Madonna
۱۲ Beyoncé
۱۳ Jennifer Lopez
۱۴ Avril Lavigne
۱۵ Kesha
۱۶ Selena Gomez
۱۷ Adele
۱۸ Alanis Morissette
۱۹ Celine Dion
۲۰ Ariana Grande

 

برترین هنرمندان مرد تمام دوران در زمینه ترانه های سبک پاپ:

رتبه نام هنرمند
۱ Justin Timberlake
۲ Bruno Mars
۳ Usher
۴ Flo Rida
۵ Jason Derulo
۶ Eminem
۷ Chris Brown
۸ Nelly
۹ Justin Bieber
۱۰ Pitbull

 

برترین گروه های تمام دوران در زمینه ترانه های سبک پاپ:

رتبه نام هنرمند
۱ Maroon 5
۲ The Black Eyed Peas
۳ Nickelback
۴ matchbox twenty
۵ Backstreet Boys
۶ N Sync
۷ Destiny’s Child
۸ 3Doors Down
۹ Boyz II Men
۱۰ No Doubt

 

“گروه مرون فایو به عنوان برترین گروه تمام دوران در سبک پاپ شناخته میشود.”

 

برترین هنرمندان تمام دوران (به طورکلی) در سبک آر-اند-بی/هیپ هاپ:

رتبه نام هنرمند
۱ The Temptations
۲ Aretha Franklin
۳ Stevie Wonder
۴ James Brown
۵ Michael Jackson
۶ Marvin Gaye
۷ The Isley Brothers
۸ Gladys Knight And The Pips
۹ R. Kelly
۱۰ Mary J. Blige

 

برترین هنرمندان زن تمام دوران در سبک آر-اند-بی/هیپ هاپ:

رتبه نام هنرمند
۱ Aretha Franklin
۲ Mary J. Blige
۳ Whitney Houston
۴ Janet Jackson
۵ Mariah Carey
۶ Chaka Khan
۷ Beyonce
۸ Rihanna
۹ Alicia Keys
۱۰ Dianna Ross

 

برترین هنرمندان تمام دوران در سبک رپ/هیپ هاپ:

رتبه نام هنرمند
۱ Drake
۲ Jay-Z
۳ Lil Wayne
۴ Eminem
۵ 2Pac
۶ Ludacris
۷ T.I
۸ LL Cool J
۹ Kanye West
۱۰ Trey Songz

 

“آریتا فرنکلین به عنوان برترین هنرمند زن تمام دوران در سبک آر-اند-بی شناخته میشود.”

 

برترین هنرمندان تمام دوران در سبک دنس کلاب:

رتبه نام هنرمند
۱ Madonna
۲ Janet Jackson
۳ Rihanna
۴ Beyonce
۵ Pet Shop Boys
۶ Donna Summer
۷ Mariah Carey
۸ Kristine W
۹ Jennifer Lopez
۱۰ Depeche Mode

 

برترین هنرمندان تمام دوران در سبک لاتین:

رتبه نام هنرمند
۱ Enrique Iglesias
۲ Luis Miguel
۳ Selena
۴ Marco Antonio Solis
۵ Vicente Fernandez
۶ Marc Anthony
۷ Juan Gabriel
۸ Shakira
۹ Mana
۱۰ Romeo Santos

 

برترین هنرمندان تمام دوران در سبک کانتری:

رتبه نام هنرمند
۱ George Strait
۲ Merle Haggard
۳ Willie Nelson
۴ Alabama
۵ Conway Twitty
۶ Charley Pride
۷ Reba McEntire
۸ Garth Brooks
۹ Alan Jackson
۱۰ Tim McGraw

 

برترین هنرمندان زن تمام دوران در سبک کانتری:

رتبه نام هنرمند
۱ Reba McEntire
۲ Loretta Lynn
۳ Dolly Parton
۴ Tammy Wynette
۵ Crystal Gayle
۶ Taylor Swift
۷ Carrie Underwood
۸ Tanya Tucker
۹ Anne Murray
۱۰ Shania Twain

 

“ربا مک انتایر به عنوان برترین هنرمند زن تمام دوران در سبک کانتری شناخته میشود.”

مطالب مرتبط:

برترین هنرمندان تاریخ در زمینه تورکنسرت