در اینجا میتوانید کنسرت های گردآوری شده از بیلی آیلیش را دانلود کنید.
برای خواندن زندگینامه بیلی و دانلود تمام آلبوم های او اینجا کلیک کنید. درصورت درخواست برای قراردادن کنسرت/اجرای خاصی در قسمت ارتباط با ما آنرا عنوان کنید.


 

۱. (Billie Eilish – Life Is Beautiful Music Festival (2019 (اجرای بیلی در فستیوال «لایف ایز بیوتیفول» در سال ۲۰۱۹)

  • لیست ترانه های اجرا شده:

“bad guy”
“my strange addiction”
“you should see me in a crown”
“idontwannabeyouanymore”
“watch / &burn”
“COPYCAT”
“WHEN I WAS OLDER”
“wish you were gay”
“xanny”
“all the good girls go to hell”
“ilomilo”
“bellyache”
“bitches broken hearts”
“listen before i go”
“i love you”
“ocean eyes”
“when the party’s over”
“bury a friend”

کیفیت: 720p
حجم: 784.19MB
دانلود:


 

۲. (Billie Eilish – Where Do You Go? The Livestream (2020 (کنسرت پخش آنلاین بیلی به نام «ور دو یو گو؟» در سال ۲۰۲۰)

  • لیست ترانه های اجرا شده:

“bury a friend”
“you should see me in a crown”
“my strange addiction”
“ocean eyes”
“xanny”
“i love you”
“ilomilo”
“No Time To Die”
“when the party’s over”
“all the good girls go to hell”
“everything i wanted”
“my future”
“bad guy”
“goodbye”

کیفیت: 720p
حجم: 882.98MB
دانلود:


 

۳. (Billie Eilish – Music Midtown Festival (2019 (اجرای بیلی در فستیوال «میوزیک میدتون» در سال ۲۰۱۹)

  • لیست ترانه های اجرا شده:

“bad guy”
“my strange addiction”
“you should see me in a crown”
“idontwannabeyouanymore”
“watch / &burn”
“COPYCAT”
“WHEN I WAS OLDER”
“wish you were gay”
“xanny”
“all the good girls go to hell”
“ilomilo”
“bellyache”
“bitches broken hearts”
“listen before i go”
“i love you”
“ocean eyes”
“when the party’s over”
“bury a friend”

کیفیت: 720p
حجم: 450.44MB
دانلود:


 

۴. (Billie Eilish – Corona Capital Music Festival (2019 (اجرای بیلی در فستیوال «کرونا کپیتال» سال ۲۰۱۹)

  • لیست ترانه های اجرا شده:

“bad guy”
“my strange addiction”
“you should see me in a crown”
“idontwannabeyouanymore”
“watch / &burn”
“COPYCAT”
“WHEN I WAS OLDER”
“wish you were gay”
“xanny”
“all the good girls go to hell”
“ilomilo”
“bellyache”
“bitches broken hearts”
“listen before i go”
“i love you”
“ocean eyes”
“when the party’s over”
“bury a friend”

کیفیت: 720p
حجم: 723.4MB
دانلود:


 

۴. Billie Eilish – iHeart Radio Music Festival (2021) (اجرای بیلی در فستیوال «آی هارت ریدیو» سال ۲۰۲۱)

  • لیست ترانه های اجرا شده:

“bury a friend”
“bad guy”
“Oxytocin”
“everything i wanted”
“Happier Than Ever”

کیفیت: 720p
حجم: 399.77MB
دانلود:

 


 

۵. Billie Eilish – Life Is Beautiful Festival (2021) (اجرای بیلی در فستیوال «لایف ایز بیوتیفول» سال ۲۰۲۱)

  • لیست ترانه های اجرا شده:

“Bury A Friend”
“You Should See Me In A Crown”
“I Didn’t Change My Number”
“NDA”
“Therefore I Am”
“Strange Addiction”
“Halley’s Comet”
“Billie Bossa Nova”
“Oxytocin”
“ilomilo”
“when the party’s over”
“No Time To Die”
“Lost Cause”
“everything i wanted”
“Not My Responsibility”
“Overheated”
“bellyache”
“Ocean Eyes”
“all the good girls go to hell”
“my future”
“Your Power”
“Happier Than Ever”
“Bad Guy”

کیفیت: 720p
حجم: 424.03MB
دانلود:

 


 

۶. Billie Eilish – Firefly Music Festival (2021) (اجرای بیلی در فستیوال «فایرفلای» سال ۲۰۲۱)

  • لیست ترانه های اجرا شده:

“Bury A Friend”
“You Should See Me In A Crown”
“I Didn’t Change My Number”
“NDA”
“Therefore I Am”
“Strange Addiction”
“Halley’s Comet”
“Billie Bossa Nova”
“Oxytocin”
“ilomilo”
“when the party’s over”
“No Time To Die”
“Lost Cause”
“everything i wanted”
“Not My Responsibility”
“Overheated”
“bellyache”
“Ocean Eyes”
“all the good girls go to hell”
“my future”
“Your Power”
“Happier Than Ever”
“Bad Guy”

کیفیت: 720p
حجم: 1.27GB
دانلود: