برنده های هفتاد و هشتمین مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب اعلام شدند.